Deze trainingen bereiden je voor op je zwarte band-examen. Als je regelmatig aanwezig bent doorloop je het hele traject van alle technieken, stijlvormen en partneroefeningen die je nodig hebt voor het examen. Er wordt gesleuteld en geschaafd aan je uitvoering door zeer ervaren leraren.

Een goede leraar kan het verschil maken tussen een goed of een slecht examen. Onderdelen die tijdens de lessen op de eigen school wellicht minder vaak worden behandeld. Denk hierbij aan zelfverdediging tegen mes/stok, bunkai en valbreken komen met regelmaat aan bod.

Een ander doel is het trainen met met leraren en budoka buiten je eigen school. Kennis delen en doorgeven is van groot belang om een hoog budoniveau te kunnen bereiken.

Ieder Euro Budo-lid vanaf 14 jaar is welkom op de Federale Training. Vanaf 3e kyu word je verwacht zo vaak mogelijk te komen met het oog op het toekomstige dan-examen.

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de jeugd. Er kan door de bond gekozen worden om de Federale Trainingen op te splitsen naar bijvoorbeeld graad of leeftijd en de trainingstijden hierop aan te passen.