Examens

De zwarte band-examens vinden plaats in de maand juni of juli. Eventuele inhaal- of herexamens kunnen ook plaatsvinden in december.

Deze examens worden beoordeeld door minimaal 3 examinatoren.